Trail SAVANNAH Thailand 2020

“Virtual Run”

   เป็นการวิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวิ่งในเวลาใด สถานที่ใดก็ได้ อาจเป็นในหมู่บ้าน สวนสาธารณะ หรือ แม้แต่บนลู่วิ่งสายพาน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกิจกรรม ใช้อุปกรณ์จับเวลาและระยะทางด้วย Sport Watch หรือ Application บนโทรศัพท์ และส่งผลวิ่งเข้ามาตามระบบ จากนั้นรอรับของรางวัลส่งตรงถึงบ้าน

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร: 28 ธันวาคม 2563 15 มกราคม 2564

ช่วงเวลาเปิดรับผล:  28  ธันวาคม  2563 – 31  มกราคม  2564 

"ผู้สมัคร มีสิทธิส่งผลวิ่งได้เพียง 1 ครั้ง
เมื่อวิ่งครบระยะภายเวลาคัทออฟตามระยะที่สมัคร


กติกาการแข่งขัน

นักวิ่งต้องวิ่งให้ครบระยะ ภายเวลาคัทออฟตามระยะที่สมัคร ดังนี้
   - ระยะ 50 กิโลเมตร ภายใน 10 ชั่วโมง
   - ระยะ 30 กิโลเมตร ภายใน 7 ชั่วโมง
   - ระยะ 15 กิโลเมตร ภายใน 4 ชั่วโมง

นักวิ่งมีโอกาสส่งผลวิ่งได้ครั้งเดียว แต่มีโอกาสวิ่งหลายครั้ง หากยังไม่ได้ผลวิ่งตามกติกา ก็ยังไม่ต้องส่งผล พักฟื้นร่างกายแล้ววิ่งใหม่ วิ่งซ้ำกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะทำได้ ตามระยะทางและระยะเวลาคัทออฟ มีเวลาส่งผล ภายใน 31 มกราคา 2564


ค่าสมัคร

แพคเกจ A : สำหรับนักวิ่งที่สมัครงาน Trail SAVANNAH Thailand 2020  ฟรี

แพคเกจ B: Finish Shirt + เหรียญ = 350 บาท

แพคเกจ C : Race Shirt + Finish Shirt + เหรียญ = 550 บาท

แพคเกจ D: Race Shirt + Finish Shirt + เหรียญ + Bucket Hat = 950 บาท

แพคเกจ E: Race Shirt + Finish Shirt + เหรียญ + Bucket Hat + NOXNOX = 2,340 บาทE-BIB ระยะ 15 KME-BIB ระยะ 30 KME-BIB ระยะ 50 KM


E-Cer ระยะ 15,30,50 KM


เสื้อ FINISHER ระยะ 15 KM


เสื้อ FINISHER ระยะ 30 KM


เสื้อ FINISHER ระยะ 50 KM


ติดตามข่าวสารกิจกรรม : https://www.facebook.com/TrailSavannahThailand/