Japan World Series 2021 

 

"Virtual run"

 

: เป็นการวิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถวิ่งในเวลาใด สถานที่ใดก็ได้ อาจเป็นในหมู่บ้าน สวนสาธารณะ หรือ แม้แต่บนลู่วิ่งสายพานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกิจกรรม ใช้อุปกรณ์จับเวลาและระยะทางด้วย Sport Watch หรือ Application บนโทรศัพท์ และส่งผลวิ่งเข้ามาตามระบบ จากนั้นรอรับของรางวัลส่งตรงถึงบ้าน

            

  กำหนดการ 

  เปิดรับสมัคร: 28 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 

  ช่วงเวลาเปิดรับผล:  28  ธันวาคม  2563 – 31  มกราคม  2564  

  "ผู้สมัคร มีสิทธิส่งผลวิ่งได้เพียง 1 ครั้ง

  เมื่อวิ่งครบระยะภายเวลาคัทออฟตามระยะที่สมัคร


  กติกาการแข่งขัน

  นักวิ่งต้องวิ่งให้ครบระยะ ภายเวลาคัทออฟตามระยะที่สมัคร ดังนี้

   - ระยะ 50 กิโลเมตร ภายใน 10 ชั่วโมง

   - ระยะ 30 กิโลเมตร ภายใน 7 ชั่วโมง

   - ระยะ 15 กิโลเมตร ภายใน 4 ชั่วโมง


  นักวิ่งมีโอกาสส่งผลวิ่งได้ครั้งเดียว แต่มีโอกาสวิ่งหลายครั้ง หากยังไม่ได้ผลวิ่งตามกติกา ก็ยังไม่ต้องส่งผล พักฟื้นร่างกายแล้ววิ่งใหม่ วิ่งซ้ำกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะทำได้ ตามระยะทางและระยะเวลาคัทออฟ มีเวลาส่งผล ภายใน 31 มกราคา 2564


  ค่าสมัคร


  แพคเกจ A : สำหรับนักวิ่งที่สมัครงาน  Thailand 2020  ฟรี

  แพคเกจ B: Finish Shirt+เหรียญ = 350 บาท 

  แพคเกจ C : Race Shirt+Finish Shirt+เหรียญ = 550 บาท 

  แพคเกจ D: Race Shirt+Finish Shirt+เหรียญ+Bucket Hat = 950 บาท 

  แพคเกจ E: Race Shirt+Finish Shirt+เหรียญ+Bucket Hat+NOXNOX = 2,340 บาท
เสื้อ FINISHER ระยะ 50 KM

เสื้อ FINISHER ระยะ 30 KM 

เสื้อ FINISHER ระยะ 15 KM

EBIB ระยะ 50 KM

EBIB ระยะ 30 KM

EBIB ระยะ 15 KM

E-Cer ระยะ 15,30,50 KM