ชื่องาน “RRR 3 2020 VR”

ร่มรั้วฯรัน 3 2020 Virtual Run

ประเภทกิจกรรม : Virtual Run เก็บระยะสะสมให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด ไม่จำเป็นต้องทำจบในครั้งเดียวมีเวลา 42 วัน เพื่อเก็บสะสมระยะอย่างน้อย 10 กม.ขึ้นไป

สถานที่วิ่ง : indoor/outdoor ทุกที่


เปิดรับสมัคร : 1-30 ก.ย. 2563

เริ่มกิจกรรมและส่งผล : 20 ก.ย.-31 ต.ค. 2563


ราคาสมัคร (รวมค่าจัดส่งแล้ว) 600 บาท รับเสื้อที่ระลึก ร่มรั้วฯ รัน #3


เมื่อวิ่งสะสม ระยะตั้งแต่ 10 กม.ขึ้นไป จะได้รับเหรียญ Finisher ร่มรั้วฯ รัน #3


รายได้จากค่าสมัคร​ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว​ จะนำเข้ากองทุนพี่ให้น้องทั้งหมด​

เสื้อวิ่ง ร่มรั้วฯรัน 3


ผ้าบัฟ ร่มรั้วฯรัน 3


หมวกแก๊ป ร่มรั้วฯรัน 3


กางเกง ร่มรั้วฯรัน 3