เรียน พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ DSARG ทุกท่าน

เรื่อง DSARG VR Challenge 2020


ทางคณะกรรมการชมรมวิ่งนักเรียนก่าเทพศิรินทร์ (DSARG) เห็นชอบร่วมกัน ในการจัดกิจกรรม DSARG VR Challenge 2020 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เชิญชวนให้พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ชมรมวิ่งฯ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง โดยการวิ่งเก็บสะสม ระยะดังนี้คือ

- 300 km 

- 500 km 

- 1000 km

 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย 


กิจกรรมนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 สค 63-14 สค 63 และเริ่มวิ่งเก็บระยะตั้งแต่วันที่ 15 สค 63 - 30 พย 63 รวมระยะเวลาประมาณ 108 วัน (3.5 เดือน)


ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่วิ่งครบตามเป้าหมาย จะได้รับ เสื้อที่ระลึกฟรี ตามระยะที่ได้เลือก Challenge ไว้เท่านั้น มีเพียงค่าจัดส่ง และบริหารจัดการ VR จำนวน 100 บาท


รบกวน Add QR Code ตามระยะ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใน 14 สิงหาคม 2563 


ขอบคุณครับ


คณะกรรมการชมรมวิ่ง

นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ (DSARG)


ปล.

1.สำหรับผู้ที่จบ Ultra Marathon/ Full Marathon ช่วงต้นปีไปแล้ว ยังคงได้รับเสื้อที่ระลึก พร้อมกันในงาน M & E#7 ปี 2021

2.ขอขอบคุณ Hybrid Sport อนุเคราะห์ให้ใช้ระบบ VR/คณะกรรมการชมรมวิ่งฯ ทุกท่านสำหรับคำแนะนำ และสนับสนุน รวมถึงพี่แพท 103 พี่หมู104 น้องเป้ 113 ร่วมทดสอบVR ส่วนน้องเอ๋110 น้องปุ๊ก111 น้องเน็ต121 อาสาประสานดูแลระบบ

และน้องบรีส118 ออกแบบเสื้อ/ E Bib-E Cer