* วิ่งสะสมระยะ 70 โล

* ตั้งแต่วันที่ 1-15 / 7 / 62


รางวัลกิจกรรม

 * สะสมระยะมากที่สุด 10 อันดับแรก - มีของพิเศษสูดคูล

 * สะสมระยะอันดับที่ 11-50 จะได้ผ้าบัฟ (แต่ต้องสะสมให้ได้ 70 โลถึงจะได้รับรางวัล)


โดยกิจกรรมนี้แอดมินจะมีลูกเล่นต่างๆมากมาย ทั้งบวกระยะ และ ลดระยะ เตรียมตัวกันให้พร้อมมม


ลิ้งค์คู่มือการใช้งาน

 >>> https://xd.adobe.com/view/3ea2f62c-a2c9-454e-ab74-f9886693b897-6bf1/